Handelsbetingelser

Her kan du læse om forhold gældende for alle aftaler, der indgåes med Albot.dk:

 1. Fremgangsmetoden ved bestilling hos albot.dk
 2. Leveringsbetingelser
 3. Fortrydelsesret og returpolitik
 4. Kvittering og kontoudtog
 5. Priser og betaling
 6. Forbehold
 7. Tvist
 8. Rettigheder

1. Fremgangsmetoden ved bestilling hos albot.dk

Når du bestiller hos Albot.dk forsøger vi på alle måder at sikre din tilfredshed med hensyn til bestilling og varetagelse af vores forpligtelser herved. Derfor har vi gjort det nemt at handle med os som kunde ved følgende procedure:

 • Du vælger de varer der er interessante for dig og lægger dem i indkøbskurven.
 • Du indtaster dine personlige- og kreditkortsoplysninger via vores sikre forbindelse.
 • Du modtager en kvittering for at ordren er modtaget i vores system og at betalingen er gennemført.
 • Du modtager en e-mail når vi har modtaget ordren fysisk og den er klar til behandling. Denne email er din faktura. I de særskilte tilfælde hvor der måtte være sket en fejl i lagerantal mv. modtager du en e-mail om dine muligheder.
 • Når din ordre er færdigbehandlet og sendt med GLS modtager du en afsluttende e-mail der fortæller at varen er kvalitetsgodkendt af vores lager og at varen er afsendt.

2. Leveringsbetingelser

Leveringstiden er normalt 1-3 dage fra ordren er accepteret. Varen/erne bliver sendt med GLS.

Bestilling af specialproducerede varer

Såfremt der er tale om bestilling af varer, der skal specialproduceres, må leveringstiden normalt forventes at ligge på mellem 1-3 måneder. Ordren er bindende. Der erlægges 50% af købesummen i depositum ved ordrens afgivelse og accept.

Udsolgte varer

Er den/de solgte vare/er mod forventning udsolgt, vil Du blive orienteret herom via mail. Du vil samtidig blive orientert om, hvorvidt vi kan levere varen/erne til Dig, og hvor lang tid der går, før varen/erne er på vort lager. Hvis Du ikke ønsker at vente herpå, kan Du afbestille varen/-erne. I den mail, der fremkommer omkring leveringstiden vil der være et link, hvori Du kan annullere ordren.

Forsinkelse

Såfremt der mod forventning skulle opstå problemer med Din ordre, vil Du blive kontaktet pr. mail.

Fragt

Albot bruger PostDanmark til levering af pakker Albot tager forbehold for eventuelle interne forhold hos PostDanmark, der måtte forhindre en rettidg og/eller mangelfuld levering til Dig som kunde. Albot kan ikke drages til ansvar for eventuelle tvister eller gøres ansvarlig for eventuelle tab i forbindelse med afsendte pakker. Herom skal reklamation ske til Post Danmark på dettes hjemmeside www.post.dk

3. Fortrydelsesret og returpolitik

Kunden har 14 dages fortrydelsesret i såvel forbruger- som erhvervskøb. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen fyskisk faktisk overdrages kunden. Fortryder kunden købet indenfor 14 dage tilbagebetales købesummen senest 30 dage fra det tidspunkt, hvor levarandøren har modtaget meddelelse fra kunden om, at denne gør brug af fortrydelsesretten.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret af kunden til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Det er en betingelse for at kunne gøre fortrydelsesretten gældende, at varen tilbageleveres til leverandøren i samme stand og mængde, som ved modtagelsen samt er bilagt dokumentation for rettidig indlevering til postvæsen eller fragtmand. I modsat fald ansætter leverandøren varen skønsmæssigt ud fra varens salgsværdi ved tilbageleveringstidspunktet.

Manglende originalemballage vil medføre en forringelse af salgsværdien. Leverandøren foretager en vurdering og kunden bliver krediteret et tilsvarende eller mindre beløb svarende til værdiforringelsen.

I visse tilfælde udgør originalemballagen en del af varens salgsværdi, hvorfor varen i sådanne tilfælde ikke anses for returneret i samme stand og mængde, når emballagen ikke medfølger og er ubeskadiget, hvorfor fortrydelsesretten ikke kan påberåbes. Derfor er kunden gjort bekendt med, at originalemballagen altid skal bibeholdes, indtil kunden har besluttet sig for at beholde eller returnere varen indenfor fortrydelsesrettens tidsfrist.

Omkostningerne ved at returnere varen påhviler kunden.

Kunden kan vælge at returnere varen på følgende måder:

 • Kunden kan nægte at modtage varen fra postvæsen eller fragtmand ved disses aflevering af varen, man skal da gøre postvæsen eller fragtmand opmærksom på, at kunden straks kan returnere varen til leverandøren og ønsker dette.
 • Kunden kan modtage varen fra postvæsen eller fragtmand og efterfølgende indenfor de 14 dage, kunden kan bringe fortrydelsesretten i anvendelse, returnere varen til leverandøren. Kopi af faktura for den/de købte varer skal vedlægges som dokumentation for, at den/disse er købt hos leverandøren.

Mærk pakken ”Fortrydelsesret” og medsend kopi af købsfaktura, hvorefter beløbet returneres som ovenanført.
Pakken skal returneres til

ALBOT
v/Albert Pedersen
Abildvej 5 E
5700 Svendborg

Varer, der returneres pr. efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af leverandøren, ligesom alle returnerede produkter skal være forsvarligt emballeret.

Reklamationsfrist

Leverandøren yder 24 måneders reklamationsfrist på produkter købt hos denne, jfr. Købelovens § 54.
Har leverandøren ydet yderligere reklamationsfrist eller garanti, vil dette fremgå særskilt af fakturaen.
Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra kundens side er ikke dækket af reklamationsret eller frist.
Leverandøren kan ikke drages til ansvar for tabte data og andre indirekte følgeskader, som produkter solgt af leverandøren måtte bevirke.

Reklamationsret

For procedurer vedrørende reklamationer følger leverandøren Købelovens almindelige bestemmelser herom.
Kunden afgiver i forbindelse med reklamation i videst muligt omfang specificeret erklæring omkring produktets fejl eller mangler.
Forsendelsesudgifter i forbindelse med returnering foranlediget af krav om ombytning, afhjælpning, fej og mangler iøvrigt påhviler leverandøren.
Varer, der ikke indgår under reklamationsretten og eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, hvorfor der vil blive opkrævet et beløb svarende til leverandørens udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Tilbagesendte varer, der ikke indeholder defekter eller fejl

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til leverandøren, hvor defekt eller fejl defineret og angivet af kunden ikke kan konstateres hos leverandøren, sendes varen tilbage til kunden med opkrævning for to gange fragtomkostninger.

Medsendes tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke fremgår af det medsendte antalt og produktbeskrivelse, kan leverandøren ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer skal returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt, indtil der foreligger fakturakopi og eventuel fejlmeddelelse på produktet.

Varer, der ikke indgår under reklamationsretten og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive opkrævet et beløb svarende til leverandørens udgifter til nødvendig og forsvarlig emballage.

Forsvarlig returnering

For uforsvarlig emballering ved returnering gælder samme regler som anført under Fortrydelsesret og returnering.

4. Kvittering og kontoudtog

Efter genneført handel vises en kvittering som viser handlens detaljer, herunder:

Ordrenr., dato, betalingsmetode (fx Kreditkort/debet kort, MobilePay etc.), kundens email, beskrivelse af produkt(er), samt beløb vedrørende produktpris og forsendelse.

Kundens kontoudtog vil afspejle sælgers navn (ALBOT.dk) samt handlens ordrenr., fx:

ALBOT.dk ordrenr. 12345

5. Priser og betaling

Alle priser på hjemmesiden er incl. moms og angivet i DDK. Priserne er eksklusive forsendelsesomkostninger pr. bestilling. Udover forsendelsesomkostninger er der ingen ekstra omkostninger.

Sikkerhed ved online betaling

Når der bestilles varer på Albots hjemmeside, håndteres betalingen af Clearhaus og Scanpay (ved betaling med MobilePay) eller med Stripe (ved betaling med kreditkort/debetkort). Det er muligt at bestille varer for maximalt DDK 5.000,-. Når Du anerkender ordren, bliver beløbet reserveret på Din konto. Ved køb med kreditkort/debetkort trækkes beløbet først ved afsendelse af varen.

6. Forbehold

Enhver ordre modtages med forbehold for force majeure. Leverandøren har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handelen eller en del af denne eller at levere den aftalte vare, såsnart hindringen for normal leverance er ophørt. Leverandøren er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos kunen som følge af manglende levering.

Aldersgrænse

Aldersgrænsen for bestilling via Albot.dk er 18 år. Vi kan desværre ikke levere til personer under denne alder.

Kreditoplysninger

Albot.dk vil, hvis vi finder det nødvendigt, tage kreditoplysning på bestillingen.

Bedrageri

Samtlige falske bestillinger og/eller bedrageriforsøg vil blive politianmeldt.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang leverandøren måtte være ansvarlig I henhold til dansk lovgivnings almindelig regler er ansvaret begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke direkte indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger samt andre indirekte omkostninger.

7. Tvist og lovvalg

Enhver tvist afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.

8. Rettigheder

Informationer og materiale på Albot.dk, herunder tekst, billeder og lyd, må ikke reproduceres, ændres eller kopieres under nogen form. At modificere indholdet på hjemmesiden er ulovligt. Lovovertrædelser vil blive efterfulgt.

Det er ikke tilladet at anvende Albots varemærke eller logo, hverken i papirform, digitalt eller andet medie uden udtrykkelig accept fra Albot.dk.

Informationerne på hjemmesiden kan desværre indeholde tekniske eller typografiske fejl. Informationerne kan ændres uden varsel.

da_DKDA_DK